Rood soldaatje (Cantharis rufa)

bij, Anthophila

bij, Anthophila

bij, Anthophila

gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum Libellulidae: Libellulinae

Klaproos, Papaver

Bijen (Antophila)

Korenbloem/distel

DISTELVLINDER VANESSA CARDUI

LANTAARNTJE ISCHNURA ELEGANS

Vlieg Scathophaga stercoraria

GAFFELWATERJUFFER COENAGRION SCITULUM

BRUIN BLAUWTJE ARICIA AGESTIS

rups landkaartje Araschnia levana NYMPHALIDAE: Nymphalinae

Klaproos of papaver (Papaver)

koninginnenpage Papilio machaon PAPILIONIDAE: Papilioninae

koninginnenpage Papilio machaon PAPILIONIDAE: Papilioninae

koninginnenpage Papilio machaon PAPILIONIDAE: Papilioninae

koninginnenpage Papilio machaon PAPILIONIDAE: Papilioninae

koninginnenpage Papilio machaon PAPILIONIDAE: Papilioninae

koninginnenpage Papilio machaon PAPILIONIDAE: Papilioninae

icarusblauwtje Polyommatus icarus LYCAENIDAE: Lycaeninae (man)

bruine daguil Euclidia glyphica EREBIDAE: Erebinae

icarusblauwtje Polyommatus icarus LYCAENIDAE: Lycaeninae (man)

icarusblauwtje Polyommatus icarus LYCAENIDAE: Lycaeninae (vrouw)

icarusblauwtje Polyommatus icarus LYCAENIDAE: Lycaeninae (vrouw)

icarusblauwtje Polyommatus icarus LYCAENIDAE: Lycaeninae (vrouw)

icarusblauwtje Polyommatus icarus LYCAENIDAE: Lycaeninae (vrouw)

bruin blauwtje Aricia agestis LYCAENIDAE: Lycaeninae

bruin blauwtje Aricia agestis LYCAENIDAE: Lycaeninae

bruin blauwtje Aricia agestis LYCAENIDAE: Lycaeninae

icarusblauwtje Polyommatus icarus LYCAENIDAE: Lycaeninae (man)

Bijen, Anthophila

Groene kikker (Pelophylax)

aardhommel (Bombus terrestris)

KLEINE HAGEHELD LASIOCAMPA TRIFOLII

KLEINE HAGEHELD LASIOCAMPA TRIFOLII

KLEINE HAGEHELD LASIOCAMPA TRIFOLII

Bosanemoon (Anemone nemorosa) ?

Rood soldaatje (Cantharis rufa)

groot koolwitje Pieris brassicae PIERIDAE: Pierinae

kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas LYCAENIDAE: Lycaeninae

kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas LYCAENIDAE: Lycaeninae

BLAUWBORST (man) Bluethroat, Luscinia svecica - Zangers (Sylviidae)

FAZANT Common Pheasant, Phasianus colchicus - Hoenders (Phasianidae)

karpers (Cyprinus carpio) tijdens de paaitijd

karpers (Cyprinus carpio) tijdens de paaitijd

karpers (Cyprinus carpio) tijdens de paaitijd

karpers (Cyprinus carpio) tijdens de paaitijd

karpers (Cyprinus carpio) tijdens de paaitijd

LANTAARNTJE ISCHNURA ELEGANS

Groene kikker (Pelophylax)

Groene kikker (Pelophylax)

Lieveheersbeestjes (Coccinellidae)

lieveheersbeestje (Coccinellidae)

WILDE EEND met kuiken Mallard, Anas platyrhynchos - Eenden (Anatidae)

BOSRIETZANGER Marsh Warbler, Acrocephalus palustris - Rietzangers (Acrocephalidae)

BOSRIETZANGER Marsh Warbler, Acrocephalus palustris - Rietzangers (Acrocephalidae)

BLAUWBORST Bluethroat, Luscinia svecica - Zangers (Sylviidae)

BLAUWBORST Bluethroat, Luscinia svecica - Zangers (Sylviidae)

ree (Capreolus capreolus)

ree (Capreolus capreolus)

ree (Capreolus capreolus)

Knotwilgen

Viltganzerik Potentilla argentea

HOOIBEESTJE COENONYMPHA PAMPHILUS

argusvlinder Lasiommata megera NYMPHALIDAE: Satyrinae

BRUINE KIEKENDIEF (man) Western Marsh Harrier, Circus aeruginosus - Sperwerachtigen (Accipitridae)

BRUINE KIEKENDIEF (man) Western Marsh Harrier, Circus aeruginosus - Sperwerachtigen (Accipitridae)

BRUINE KIEKENDIEF (man) Western Marsh Harrier, Circus aeruginosus - Sperwerachtigen (Accipitridae)

BOSRIETZANGER Marsh Warbler, Acrocephalus palustris - Rietzangers (Acrocephalidae) ?

Knotwilg

KRAKEEND (koppel) Gadwall, Mareca strepera - Eenden (Anatidae)

GRAUWE GANS Greylag Goose, Anser anser - Eenden (Anatidae)

BRUINE KIEKENDIEF (vrouw) Western Marsh Harrier, Circus aeruginosus - Sperwerachtigen (Accipitridae)

Lepelaar / Eurasian Spoonbill, Platalea leucorodia - Ibissen (Threskiornithidae)

KNOBBELZWAAN Mute Swan, Cygnus olor - Eenden (Anatidae)

deze zeer vroeg genomen foto van een koppel Knobbelzwanen lang de Oosterschelde.

https://www.cameradeals.be/algemeen/fotos-van-de-maand/mei-2021

KLAVERSPANNER CHIASMIA CLATHRATA

damhert (Dama dama) Zo nu en dan als je terugkomt met foto’s uit het werkveld, heb je de behoefte aan informatie omdat er voor je gevoel iets bijzonders bij kan zitten. Zo kwam ik terecht bij www.cameradeals.be om deze foto van het damhert te laten toetsen. En heel onverwachts werd die geplaatst op hun site. https://www.cameradeals.be/algemeen/fotos-van-de-maand/de-mooiste-fotos-van-de-maand-april-2021/

ZWARTKOP Eurasian Blackcap, Silvia atricapilla - Zangers (Sylviidae)

OEVERLOPER Common Sandpiper, Actitis hypoleucos - Strandlopers (Scolopacidae)

Epidalea calamita rugstreeppad

De muskusrat, of bisamrat (Ondatra zibethicus) is een knaagdier uit de onderfamilie der woelmuizen en, hoewel de naam dat suggereert, behoort de muskusrat dus niet tot de ratten.

De muskusrat, of bisamrat (Ondatra zibethicus) is een knaagdier uit de onderfamilie der woelmuizen en, hoewel de naam dat suggereert, behoort de muskusrat dus niet tot de ratten.

Zonsopgang natuurgebied Oranjezon

damhert (Dama dama)

Boom in de lente

schaap met lammeren, (Ovis orientalis aries)

BLAUWE REIGER Grey Heron, Ardea cinerea - Reigers (Ardeidae)

damhert (Dama dama)

konikpaarden, (veulen) Equus ferus caballus

damhert (Dama dama)

ZWARTE KRAAI Carrion Crow, Corvus corone - Kraaien (Corvidae)

KUIFEEND (vrouw) Tufted Duck, Athya fuligula - Eenden (Anatidae)

BERGEEND Common Shelduck, Tadorna tadorna - Eenden (Anatidae)

paard (Equus ferus caballus) veulen

FUUT Great Crested Grebe, Podiceps cristatus - Futen (Podicipedidae)

FUUT Great Crested Grebe, Podiceps cristatus - Futen (Podicipedidae)

AALSCHOLVER (Great) Cormorant, Phalacrocorax carbo - Aalscholvers (Phalacrocoracidae)

Bij, dikpootbij, Melitta

GRAUWE GANS Greylag Goose, Anser anser - Eenden (Anatidae)

GRUTTO Black-tailed Godwit, Limosa limosa - Strandlopers (Scolopacidae)

GRUTTO Black-tailed Godwit, Limosa limosa - Strandlopers (Scolopacidae)

Schotse hooglander, kalf, (Schots-Gaelisch: Bò Ghàidhealach; Schots: Heilan coo), ook wel Highland Cow

Schotse hooglander, kalf, (Schots-Gaelisch: Bò Ghàidhealach; Schots: Heilan coo), ook wel Highland Cow

GROTE MANTELMEEUW ? Great Black-backed Gull, Larus marinus - Meeuwen (Laridae)

TURELUUR Common Redshank, Tringa totanus - Strandlopers (Scolopacidae)

GRAUWE GANS Greylag Goose, Anser anser - Eenden (Anatidae)

Bloementuin

GAAI Jay, Garrulus glandarius - Kraaien (Corvidae)

puppy

TJIFTJAF Common Chiffchaff, Phylloscopus collybita - Zangers (Sylviidae)

GRAUWE GANS Greylag Goose, Anser anser - Eenden (Anatidae)

GRAUWE GANS Greylag Goose, Anser anser - Eenden (Anatidae)

NIJLGANS Egyptian Goose, Alopochen aegyptiacus - Eenden (Anatidae)

TAFELEEND Common Pochard, Aythya ferina - Eenden (Anatidae)

Maan

GRAUWE GANS Greylag Goose, Anser anser - Eenden (Anatidae)

SCHOLEKSTER Eurasian Oystercatcher, Haematopus ostralegus - Scholeksters (Haematopodidae)

AALSCHOLVER (Great) Cormorant, Phalacrocorax carbo - Aalscholvers (Phalacrocoracidae)

KNOBBELZWAAN Mute Swan, Cygnus olor - Eenden (Anatidae)

WITTE KWIKSTAART White Wagtail, Motacilla alba - Kwikstaarten (Motacillidae)

KAUW Western Jackdaw, Corvus monedula - Kraaien (Corvidae)

KLEINE ZILVERREIGER Little Egret, Egretta garzetta - Reigers (Ardeidae)

Pad, Bufo bufo

KNOBBELZWAAN Mute Swan, Cygnus olor - Eenden (Anatidae)

LEPELAAR Eurasian Spoonbill, Platalea leucorodia - Ibissen (Threskiornithidae)

BERGEEND Common Shelduck, Tadorna tadorna - Eenden (Anatidae)

Zon

DODAARS Little Grebe, Tachybaptus ruficollis - Futen (Podicipedidae)

PIMPELMEES Eurasian Blue Tit, Cyanistes caeruleus - Mezen (Paridae)

ZWARTE KRAAI Carrion Crow, Corvus corone - Kraaien (Corvidae)

WULP Curlew, Numenius arquata - Strandlopers (Scolopacidae)

GRASPIEPER Meadow Pipit, Anthus pratensis - Kwikstaarten (Motacillidae) ? Rode lijst

haas (Lepus europaeus)

GRAUWE GANS Greylag Goose, Anser anser - Eenden (Anatidae)

Bosmuis (Apodemus sylvaticus)

Schotse hooglander (kalf) (Schots-Gaelisch: Bò Ghàidhealach; Schots: Heilan coo) Highland Cow

Schotse hooglander (kalf) (Schots-Gaelisch: Bò Ghàidhealach; Schots: Heilan coo) Highland Cow

FUUT Great Crested Grebe, Podiceps cristatus - Futen (Podicipedidae)

KUIFEEND Tufted Duck, Athya fuligula - Eenden (Anatidae)

GRAUWE GANS Greylag Goose, Anser anser - Eenden (Anatidae)

MEREL (vrouw) Common Blackbird, Turdus merula - Lijsters (Turdidae)

Schotse hooglander (Schots-Gaelisch: Bò Ghàidhealach; Schots: Heilan coo) Highland Cow

WILDE EEND Mallard, Anas platyrhynchos - Eenden (Anatidae)

SPREEUW Common Starling, Sturnus vulgaris - Spreeuwen (Sturnidae)

VINK Common Chaffinch, Fringilla coelebs - Vinken (Fringillidae)

HEGGENMUS Dunnock, Prunella modularis - Heggenmussen (Prunellidae)

SPREEUW Common Starling, Sturnus vulgaris - Spreeuwen (Sturnidae)

VINK (vrouwtje) Common Chaffinch, Fringilla coelebs - Vinken (Fringillidae)

SPREEUW Common Starling, Sturnus vulgaris - Spreeuwen (Sturnidae)

Verkeerscentrale bij de Westerschelde

Boom

Wulp, Curlew, Numenius arquata - Strandlopers (Scolopacidae)

Schaapshond, Bordercollie, Old English Sheepdog

Bloedhond, Sint-Hubertushond

Konikpaard, Equus ferus caballus

damhert (Dama dama)

Opgaande Zon

Riet

ZWARTE KRAAI Carrion Crow, Corvus corone - Kraaien (Corvidae)

Maan schijnt door de bomen

AALSCHOLVER (Great) Cormorant, Phalacrocorax carbo - Aalscholvers (Phalacrocoracidae)

Geschubde inktzwam (Coprinus comatus)

NIJLGANS Egyptian Goose, Alopochen aegyptiacus - Eenden (Anatidae)

ROODBORST, European Robin, Erithacus rubecula - Vliegenvangers (Muscicapidae)

Bruine Kiekendief, Western Marsh Harrier, Circus aeruginosus - Sperwers (Accipitridae)

Torenvalk, Common Kestrel, Falco tinnunculus - Valken (Falconidae)

Putter, European Goldfinch, Carduelis carduelis - Vinken (Fringillidae)